Chủ Nhật, 22/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Cán cân thương mại thâm hụt 18 triệu USD trong nửa cuối tháng 9

Thứ Ba, 20/10/2015 05:14
PDF. Print. Print.

Trong kỳ 2 tháng 9/2015 (từ 16/9/2015 đến 30/9/2015) cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 18 triệu USD, khiến mức thâm hụt thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2015 là 4,03 tỷ USD.

 

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩuhàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9 năm 2015 (từ 16/9/2015 đến 30/9/2015) đạt  gần 14,6 tỷ USD, tăng 9,9% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2015. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch gần 9,42 tỷ USD, tăng 7,6% tương ứng tăng 669 triệu USD so với nửa đầu tháng 9/2015.

 

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 9/2015 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2015 đạt 244,46 tỷ USD, tăng 12,4% tương ứng tăng  gần 26,93 tỷ USD so với 9 tháng năm 2014. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 9/2015 đạt 155,34 tỷ USD, tăng 20,8% tương ứng tăng 26,79 tỷ USD so với 9 tháng năm 2014 và chiếm 63,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

 

Về xuất khẩu: Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2015 đạt gần 7,29 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 756 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 9/2015.

 

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 9 tăng so với kỳ 1 tháng 9/2015 chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may tăng 92 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 131 triệu USD; hàng thủy sản tăng 91 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 81 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 65 triệu USD; .... Trong khi đó kim ngạch một số mặt hàng giảm so với kỳ trước như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 14 triệu USD…

 

Như vậy, tính đến hết ngày 30/9/2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 120,22 tỷ USD, tăng 9,2%  tương ứng tăng 10,13 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2014.

 

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 9/2015 đạt 5,08 tỷ USD, tăng 11,1%  tương ứng tăng  506 triệu USD so với kỳ 1 tháng 9/2015, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2015 của nhóm các doanh nghiệp này lên  81,95 tỷ USD, tăng 20,8%  tương ứng tăng 14,13 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

 

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2015 đạt 7,31 tỷ USD, tăng 8,2% (tương ứng tăng 553 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 9/2015.

 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 9/2015 tăng  so với kỳ 1 tháng 9 chủ yếu ở một số nhóm hang sau: phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 251 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 106 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 61 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 58 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 34 triệu USD… Trong khi đó một số nhóm hàng có kim ngạc giảm như: máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng giảm 67 triệu USD; sắt thép các loại giảm 42 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 22 triệu USD; …

 

Như vậy, tính đến hết ngày 30/9/2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 124,25 tỷ USD, tăng 15,6% (tương ứng tăng gần 16,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 4,34 tỷ USD, tăng 3,9%  tương ứng tăng 163 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 9/2015, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 9/2015 đạt 73,39 tỷ USD, tăng 20,8% tương ứng tăng 12,66 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 59,1% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

 

VĂN HUY

Nguồn​: doanhnghiepvn

Thương Mại: 
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.