Thứ Tư, 24/01/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 06/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:12
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 6 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 6 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 6 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 6 năm 2015 (Tháng trước = 100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 6 năm 2015 (Tháng trước = 100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Số liệu XNK: 
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.