Chủ Nhật, 20/05/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Cảng vụ Quy Nhơn

Thứ Sáu, 07/10/2011 17:26
PDF. Print. Print.

Địa chỉ: Số 01 Phan Chu Trinh-TP. Quy Nhơn

 

Tel: 056 3891500

 

Emai: cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn

 

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành hàng hải tại khu vực hàng hải và vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên.

 

Phạm vi hoạt động:

 

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn.

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.