Thứ Tư, 19/06/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Thứ Tư, 21/09/2011 09:15
PDF. Print. Print.

Logo_CtyCKhoanVNDIRECTTên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

 

Tên Tiếng Anh: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

 

Tên viết tắt: VNDIRECT

 

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Điện thoại: 04. 3941 0510

 

Fax: 04. 3941 0500

 

Email: cbtt@vndirect.com.vn

 

Website: www.vndirect.com.vn

 

Vốn điều lệ: 999.990.000.000 VND

 

Mã chứng khoán: VND

 

Số lượng chứng khoán niêm yết: 99.999.000 Cổ phiếu

 

Đăng ký niêm yết tại: HNX

 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Minh Hương, Tổng Giám đốc

 

Người công bố thông tin:

 

- Ông Mai Hữu Đạt

 

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

 

- Email dùng để công bố thông tin: cbtt@vndirect.com.vn


Ban lãnh đạo công ty:

 

Hội đồng Quản trị:

 

- Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch

 

- Ông Vũ Hiền, Thành viên

 

- Bà Nguyễn Ngọc Thanh, Thành viên

 

- Bà Đậu Thúy Hà, Thành viên

 

- Ông Phạm Duy Hiếu, Thành viên

 

Ban Giám đốc:

 

- Bà Phạm Minh Hương, Tổng Giám đốc.

 

- Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Tổng Giám đốc

 

Ban Kiểm soát:

 

- Bà Huỳnh Thanh Bình Minh, Trưởng ban

 

- Bà Lê Thị Hương Mai, Thành viên

 

- Bà Lê Thị Hồng Lĩnh, Thành viên

 

Ngành nghề kinh doanh:

 

- Môi giới chứng khoán;

 

- Tự doanh chứng khoán;

 

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

 

- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;

 

- Lưu ký chứng khoán.

 

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.