Thứ Tư, 20/03/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

Thứ Tư, 21/09/2011 09:26
PDF. Print. Print.

klsTên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

 

Tên Tiếng Anh: KIM LONG SECURITIES CORPORATION

 

Tên viết tắt: KLS

 

Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội.

 

Điện thoại: 043 7726868

 

Fax: 043 7726136

 

Email: kimlong@kls.vn

 

Website: www.kls.vn

 

Vốn điều lệ: 2.025.000.000.000 VND

 

Mã chứng khoán: KLS

 

Số lượng chứng khoán niêm yết: 202.500.000 Cổ phiếu

 

Đăng ký niêm yết tại: HNX

 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hà Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

Người công bố thông tin: Email dùng để công bố thông tin: kimlong@kls.vn

 

Ban lãnh đạo công ty:

 

Hội đồng quản trị:

 

- Ông Hà Hoài Nam, Chủ tịch;

 

- Ông Phạm Tấn Huy Bằng, Uỷ viên;

 

- Ông Đặng Ngọc Khang, Uỷ viên;

 

- Ông Phạm Vĩnh Thành, Uỷ viên;

 

- Ông Bùi Chiến Phong, Uỷ viên.

 

Ban Giám đốc:

 

- Ông Phạm Vĩnh Thành, Tổng Giám đốc;

 

- Ông Đặng Ngọc Khang, Phó Tổng Giám đốc;

 

- Ông Nguyễn Ngô Tuấn, Phó Tổng Giám đốc;

 

- Ông Trần Văn Trọng, Phó Tổng Giám đốc

 

Ban Kiểm soát:

 

- Ông Phạm Quang Minh, Trưởng ban;

 

- Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Thành viên;

 

- Bà Trương Phương Loan, Thành viên.

 

Ngành nghề kinh doanh:

 

- Môi giới chứng khoán;

 

- Tự doanh chứng khoán;

 

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

 

- Tư vấn đầu tư chứng khoán;

 

- Lưu ký chứng khoán.

 

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 18/UBCK-GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp 06/10/2006

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.