Thứ Tư, 19/06/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 21/09/2011 10:28
PDF. Print. Print.

hscTên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tên Tiếng Anh: HoChiMinh City Securities Corporation

 

Tên viết tắt: HSC

 

Địa chỉ: Lầu 5,6 số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM

 

Điện thoại: (84-8) 38233 297

 

Fax: (84-8) 38233 297

 

Email: info@hsc.com.vn

 

Website: www.hsc.com.vn

 

Vốn điều lệ: 599.996.860.000 VND

 

Mã chứng khoán: HCM

 

Số lượng chứng khoán niêm yết: 39.463.400 Cổ phiếu

 

Đăng ký niêm yết tại: HOSE

 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc

 

Người công bố thông tin: Email dùng để công bố thông tin: thao.btn@hsc.com.vn

 

Ban lãnh đạo công ty:

 

Hội đồng quản trị:

 

- Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch

 

- Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch

 

- Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch

 

- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Uỷ viên

 

- Ông Johan Nyvene, Uỷ viên

 

- Ông Hoàng Đình Thắng, Uỷ viên

 

- Ông Trịnh Hoàng Giang, Ủy viên

 

Ban Giám đốc:

 

- Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc

 

- Ông Trịnh Hoài Giang, Phó Tổng Giám đốc

 

Ban Kiểm soát:

 

- Ông Võ Văn Châu, Trưởng ban

 

- Bà Đoàn Thị Thanh Vân, Uỷ viên

 

- Ông Đoàn Văn Hinh, Uỷ viên

 

Ngành nghề kinh doanh:

 

- Môi giới chứng khoán;

 

- Tự doanh chứng khoán;

 

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

 

- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;

 

- Lưu ký chứng khoán.

 

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 11/GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.