Thứ Tư, 20/02/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Thứ Ba, 05/07/2011 09:08
PDF. Print. Print.

PVDEmail: recruitment@pvdrilling.com.vn

 

Website: www.pvdrilling.com.vn

 

Giới thiệu

 

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) được thành lập vào tháng 11 năm 2001, với tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PTSC Offshore - nơi các dịch vụ ban đầu như dịch vụ cho thuê thiết bị khoan, dịch vụ ứng cứu sự cố dầu tràn và xưởng cơ khí đã được hình thành và phát triển kể từ năm 1994. Trải qua quá trình hình thành và phát triển của mình, PV Drilling đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và xây dựng nên nhiều loại hình dịch vụ kỹ thuật mới, để tham gia vào hầu hết các dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như dần phát triển ra thị trường thế giới. Khách hàng của PV Drilling là các Công ty và Tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Cửu Long - Conoco Philips, Hoàng Long JOC, Hoàn Vũ JOC, Vietsovpetro, BP, Conoco, JVPC-Nippon Oil, PVEP, OMV, Petronas, Chevron, Premier Oil, KNOC, Vietgazprom, Thăng Long JOC, Lam Sơn JOC, Trường Sơn JOC...

 

Bước ngoặt lớn của PV Drilling là việc đầu tư các giàn khoan biển PV Drilling I và phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, tạo tiền đồ cho PV Drilling có bước phát triển nhảy vọt vào năm 2007. Khi các giàn khoan được đưa vào sử dụng với hiệu suất cao nhất, chúng không chỉ mang lại nguồn thu lớn mà còn tạo dựng niềm tin để PV Drilling thực hiện những mục tiêu chiến lược của mình.

 

Ngày 05/12/2006, cổ phiếu của PV Drilling đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm hiện nay (2010), vốn điều lệ của PV Drilling là 2.105.082.150.000đ. PV Drilling được đánh giá là một công ty blue chip của thị trường chứng khoán Việt Nam và cũng là một trong những đơn vị có mức tăng trưởng cao nhất trong ngành dầu khí hiện nay.

 

PV Drilling cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ của mình để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.