Chủ Nhật, 20/05/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Công ty CP May Chiến Thắng

Thứ Hai, 25/04/2011 15:54
PDF. Print. Print.

maychienthang_logoTên viết tắt: CHIGAMEX

Địa chỉ: 22 Phố Thành Công, Quận Ba Đình – Hà Nội  

Địa phương: Hà Nội

Điện thoại: 04 8312074  

Fax: 04 8312208

Email: Chigamex@vnn.vn

Website: www.Chigamex.com.vn

Giám đốc: Ninh Thị Ty

 

Chứng khoán: Cổ phiếu được niêm yết trên sàn OTC

 

Tên doanh nghiệp phát hành: CTCP May Chiến Thắng

Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng

Trong đó:

Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00 %;

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 49,00 %;

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng dệt may;

Sản xuất, xuất nhập khẩu và kinh doanh nguyên phụ liệu phục vụ cho may mặc và các dịch vụ ngành may;

Đào tạo nghề may và xuất khẩu lao động may;

Kinh doanh bất động sản, văn phòng, nhà ở cho công nhân;

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.