Thứ Ba, 17/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Thứ Bảy, 04/02/2012 07:00
PDF. Print. Print.

2013116629Mã số thuế: 0301266564
 

 

Điện thoại: 08-39325234
 

 

Số máy Fax: 08-39327341
 

 

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghiã - P. 06 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

 

Email: vrg@rubbergroup.vn

 

Website: www.vnrubbergroup.com - www.rubbergroup.vn

 

Lĩnh Vực Hoạt Động: Xuất Khẩu Cao Su


Giới Thiệu

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được thành lập theo Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 469/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là tập đoàn đa sở hữu, trong đó Nhà nước sở hữu chi phối về vốn, trên cơ sở tổ chức lại Tổng Công ty Cao su Việt Nam.

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.