Thứ Sáu, 19/04/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Hội trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

Thứ Tư, 28/03/2012 07:52
PDF. Print. Print.

Thông tin chung


Tên hiệp hội Hội trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam VGCR

 

Địa chỉ: Phòng 302, B26, Đơn nguyên 5, 45 Nam Thành Công, Hà Nội.

 

Điện thoại: (84-4) 3293 6975

 

Số Fax: (84-4) 3754 0186

 

E-mail: vgcr@hn.vnn.vn

 

Website: http://www.vgcr.org.vn

 

Lãnh đạo hiệp hội


Chủ tịch: Ông Lê Quý Thức

Tổng thư ký: Ông Trịnh Anh Cơ

Giới thiệu: Hội được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 1989 theo Quyết định số 369/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.