Thứ Ba, 17/07/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Thị trường cà phê ngày 14/10/2016

Thứ Sáu, 14/10/2016 02:02
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 41,9-42,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.

 

Hôm nay 14/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi tăng trong phiên hôm qua, giao dịch không đổi ở 41,9-42,7 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 13/10

Thứ Năm, 13/10/2016 02:09
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 42,7-42,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

 

Hôm nay 13/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng từ 200.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/tấn lên 42,7-42,9 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 12/10

Thứ Tư, 12/10/2016 02:24
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 41,7-42,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.

 

Hôm nay 12/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng 200.000 đồng/tấn lên 41,7-42,5 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 11/10

Thứ Ba, 11/10/2016 02:20
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 41,5-42,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

 

Hôm nay 11/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi đi ngang trong phiên đầu tuần, tăng 300.000 đồng/tấn lên 41,5-42,3 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 8/10

Thứ Bảy, 08/10/2016 02:09
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 41,1-42 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

 

Hôm nay 8/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 300.000 đồng/tấn lên 41,1-42 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 7/10/2016

Thứ Sáu, 07/10/2016 02:44
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 40,8-41,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

 

Hôm nay 7/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, quay đầu giảm 200.000 đồng/tấn xuống 40,8-41,7 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 6/10/2016

Thứ Năm, 06/10/2016 02:39
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 41-41,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

 

Hôm nay 6/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 600.000 đồng/tấn lên 41-41,9 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 5/10

Thứ Tư, 05/10/2016 02:58
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 40,4-41,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

 

Hôm nay 5/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục giảm 400.000 đồng/tấn xuống 40,4-41,3 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 4/10

Thứ Ba, 04/10/2016 02:42
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 40,8-41,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

 

Hôm nay 4/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau phiên đầu tuần gần như đi ngang, giảm 500.000 đồng/tấn xuống 40,8-41,2 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 1/10

Thứ Bảy, 01/10/2016 02:18
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 41,3-42,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.

 

Hôm nay 1/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều giảm 100.000 đồng/tấn xuống 41,3-42,1 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 30/9

Thứ Sáu, 30/09/2016 02:33
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 41,4-42,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng, giá Arabica sàn New York giảm.

 

Hôm nay 30/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi đi ngang trong phiên hôm qua, tăng 200.000 đồng/tấn lên 41,4-42,2 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 29/9/2016

Thứ Năm, 29/09/2016 02:51
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên, ngoại trừ tại Gia Lai, đi ngang ở 41,2-42 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng, giá Arabica sàn New York giảm.

 

Hôm nay 29/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, khác với phiên hôm qua, giao dịch không đổi ở 41,2-42 triệu đồng/tấn, ngoại trừ giá cà phê tại Gia Lai tăng 100.000 đồng/kg lên 42 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 22/9/2016

Thứ Năm, 22/09/2016 02:12
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 41-41,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng, giá Arabica sàn New York giảm hoặc đi ngang.

 

Hôm nay 22/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 500.000 đồng/tấn lên 41-41,7 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 17/9/2016

Thứ Bảy, 17/09/2016 02:18
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giao dịch không đổi ở 40,1-40,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.

 

Hôm nay 17/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi giảm nhẹ trong phiên hôm qua, giao dịch không đổi ở 40,1-40,8 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 16/9

Thứ Sáu, 16/09/2016 02:02
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm nhẹ xuống 40,1-40,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York không đổi.

 

Hôm nay 16/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi đi ngang trong phiên hôm qua, giảm 100.000 đồng/tấn xuống 40,1-40,8 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.