Thứ Năm, 19/07/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Nam Phi

Thứ Sáu, 13/11/2009 07:49
PDF. Print. Print.

altTháng 10/2006, Tổng cục thuế Nam Phi (SA Revenue Service) đưa vào áp dụng một bộ chứng từ quản lý duy nhất (a Single Administrative Document (SAD)) để tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hoá nhập khẩu, buôn bán qua biên giới và quá cảnh.


Tháng 10/2006, Tổng cục thuế Nam Phi (SA Revenue Service) đưa vào áp dụng một bộ chứng từ quản lý duy nhất (a Single Administrative Document (SAD)) để tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hoá nhập khẩu, buôn bán qua biên giới và quá cảnh. Theo quy định, bộ chứng từ bắt buộc gồm:

- Một bản copy vận đơn có thể đàm phán (one negotiable copy Bill of Lading) và hai bản copy vận đơn không thể đàm phán (two non-negotiable copies of the Bill of Lading). Vận đơn có thể ghi “chuyển thẳng (straight)” hoặc “theo lệnh (to order)”.

- Chứng nhận xuất xứ Form DA59 dùng trong trường hợp mức thuế áp dụng thấp hơn mức thuế thông thường đánh vào hàng hoá nhập khẩu, hoặc áp dụng đối với hàng hoá thuộc diện chịu thuế chống bán phá giá hoặc thuế đối kháng. Đây là form bắt buộc về hình thức format, nội dung, kích thước và không cần chứng nhận của Phòng Thương mại (Chamber of Commerce). Một bản DA 59 đã ký phải được gửi kèm hoá đơn thương mại gốc.

- Bốn bản copy và một bản gốc của hoá đơn thương mại. Người bán hàng phải cung cấp trong hoá đơn thương mại các thông tin cần thiết để người nhập khẩu làm thủ tục thông quan và để cơ quan hải quan có thể xác định giá trị đánh thuế. Hoá đơn sẽ không được chấp nhận trừ khi, bên cạnh tên hàng hoá, phải có miêu tả chi tiết đặc điểm tự nhiên và quy cách hàng hoá cùng với các đặc tính khác bắt buộc phải miêu tả để hải quan xác định thuế nhập khẩu và phục vụ thống kê.

- Một bản copy của chứng nhận bảo hiểm hàng hoá đối với hàng hoá vận chuyển đường biển.

- Ba bản copy của Phiếu đóng gói (Packing List). Thông tin trong phiếu đóng gói phải nhất quán với thông tin trong các chứng từ khác.

- Giấy phép nhập khẩu được áp dụng đối với một số mặt hàng thuộc diện hạn chế nhập khẩu. Người nhập khẩu phải có trong tay một giấy phép cho phép nhập khẩu trước ngày xếp hàng (shipment). Nếu không có giấy phép nhập khẩu sẽ dẫn đến việc bị yêu cầu nộp phạt. Giấy phép chỉ có hiệu lực đối với hàng hoá thuộc diện mặt hàng và đến từ nước đã được chỉ rõ. Giấy này không được chuyển nhượng và chỉ có người được cấp mới được sử dụng giấy phép này. Giấy này chỉ có hiệu lực trong thời hạn năm dương lịch mà giấy được cấp. Giấy phép nhập khẩu do Cục quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương Nam Phi cấp.

Địa chỉ cơ quan này như sau:
Director of Import and Export Control
Department of Trade and Industry
International Trade Administration Commission (ITAC)
Import Control
Private Bag X753, Pretoria, 0001
Tel: +27 (0)12 394 3590/1; Fax: +27 (0)12 394 0517
Website: www.itac.org.za

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.