Thứ Hai, 19/08/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Slovakia

Thứ Tư, 07/03/2012 07:53
PDF. Print. Print.

1. Đặc điểm kinh tế tổng quan

 

Slovakia đã có những cải cách kinh tế quan trọng kể từ khi tách ra từ nước CH Séc năm 1993. Những cải cách về thuế, y tế, chế độ hưu trí và hệ thống phúc lợi xã hội đã giúp nước này tăng cường ngân sách quốc gia và gia nhập liên minh châu Âu năm 2004 và chính thức sử dụng đồng tiền chung châu Âu tháng 1/2009. Quá trình tư nhân hoá đã gần thực hiện xong, hệ thống ngân hàng phần lớn nằm trong tay nước ngoài và chính phủ đã tạo điều kiện rất thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài với các chính sách về kinh doanh cởi mở như tự do hoá thị trường lao động và một mặt bằng thuế chung là 19%. Tăng trưởng kinh tế quốc gia vượt xa mong đợi trong giai đoạn 2001 – 2008 mặc dù nền kinh tế chung châu Âu sụt giảm. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức không thể chấp nhận là 18% trong năm 2003-2004 và đã giảm xuống 8,4% năm 2008. GDP giảm gần 5% năm 2009 và tỷ lệ thất nghiệp tăng hơn 12% do cuộc khủng hoảng toàn cầu ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế. Chính phủ mới kể từ tháng 7/2010 đã cho phép thâm hụt ngân sách tăng nhẹ lên mức 8,2% GDP trong năm 2010. GDP năm 2010 đã tăng trở lại đạt 4%, tỷ lệ thất nghiệp tăng hơn 12% do suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

 

 

2. GDP (ngang giá sức mua): $121,3 tỷ (2010)

 

GDP (tỷ giá hối đoái chính thức): $86,26 tỷ (2010)

 

Tốc độ tăng trưởng GDP: -4,7% (2009); 4% (2010)

 

GDP/người: 22.200 USD/người

 

Cơ cấu GDP: Nông nghiệp:2,7%

 

Công nghiệp:35,6%

 

Dịch vụ:61,8% (2010)

 

gdpslovakia

 

3. Lực lượng lao động: 2.673 triệu (2010)


- Lực lượng lao động theo ngành

 

Nông nghiệp : 3,5%

 

Công nghiệp : 27%

 

Dịch vụ : 69,4% (12/2009)

 

Tỉ lệ thất nghiệp : 12,5% (2010)

 

4. Kim ngạch XNK


Kim ngạch xuất khẩu:: 64,18 tỉ USD (2010)

 

Các mặt hàng xuất khẩu chính : máy móc thiết bị điện tử 35,9%, phương tiện vận tải 21%, kim loại thường 11,3%, hoá chất và khoáng chất 8,1%, nhựa 4,9% (2009)

 

Các bạn hàng xuất khẩu chính : Đức 20,1%, CH Séc 12,9%, Pháp 7,8%, Ba Lan 7.2%, Hungary 6.3%, Ý 6,1%, Áo 5,8%, Anh 4,8% (2009)

 

Kim ngạch nhập khẩu : 62,43 tỉ USD (2010)

 

Các mặt hàng nhập khẩu chính : máy móc thiết bị giao thông 31 %, sản phẩm khoáng chất 13%, phương tiện vận tải 12%, kim loại thường 9%, hoá chất 8%, nhựa 6% (2009)

 

Các bạn hàng nhập khẩu chính : Đức 16,8%, CH Séc 12,3%, Nga 9%, Hàn Quốc 6,8%, Trung Quốc 5,8%, Hungary 5,3%, Ba Lan 4% (2009).

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.