Thứ Năm, 22/11/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Số Liệu Xuất Nhập Khẩu

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 04/2014

Thứ Sáu, 12/09/2014 16:01
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 4 năm 2014
 Đơn vị tính: %

 

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 03/2014

Thứ Sáu, 12/09/2014 15:37
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 3 năm 2014

 

Đơn vị tính: %

 


CHỈ SỐ GIÁ THÁNG 3 NĂM 2014 SO VỚI

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2014

Thứ Sáu, 12/09/2014 15:07
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 02 năm 2014

 Đơn vị tính: %
 

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2014

Thứ Bảy, 06/09/2014 10:00
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 01 năm 2014

 

Đơn vị tính: %
 

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 8 năm 2014

Thứ Sáu, 05/09/2014 16:35
PDF. Print. Print.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 8 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,23 tỷ USD, bằng 81% so với cùng kỳ 2013.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 7 năm 2014

Thứ Sáu, 05/09/2014 16:21
PDF. Print. Print.

Tình hình đầu tư nước ngoài 7 tháng năm 2014

 

Download: FDI 7.2014.xls

 

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 6 năm 2014

Thứ Năm, 03/07/2014 10:48
PDF. Print. Print.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam Tính chung cả cấp mới và tăng vốn là 6,85 tỷ USD, bằng 64,7% so với cùng kỳ 2013.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By ha read more

Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 12 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 06:02
PDF. Print. Print.

Download Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 12 tháng năm 2013


 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 12 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 06:02
PDF. Print. Print.

Download Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 12 tháng năm 2013


 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá và mặt hàng xuất khẩu sơ bộ 12 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 06:02
PDF. Print. Print.

Download  Trị giá và mặt hàng xuất khẩu sơ bộ 12 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá và mặt hàng nhập khẩu sơ bộ 12 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 06:02
PDF. Print. Print.

Download Trị giá và mặt hàng nhập khẩu sơ bộ 12 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 11 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 05:23
PDF. Print. Print.

Download Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 11 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 10 tháng đầu năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 05:23
PDF. Print. Print.

Download Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 10 tháng đầu năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 11 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 05:23
PDF. Print. Print.

Download Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 11 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 5 năm 2014

Thứ Hai, 23/06/2014 14:34
PDF. Print. Print.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 5 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 5,509 tỷ USD, bằng 65,7% so với cùng kỳ 2013.

 

1. Vốn thực hiện:

 

Posted By ha read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.