Thứ Năm, 22/11/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Số Liệu Xuất Nhập Khẩu

Số liệu đầu tư nước ngoài 8 tháng 2012

Thứ Hai, 29/10/2012 08:47
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 08 năm 2012 như sau:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 8 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,28tỷ USD, bằng 99,7 % so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 8 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 45,6 tỷ USD, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 62,2% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 8 năm 2012 đạt 38,5 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,5% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 8 tháng, khu vực ĐTNN xuất siêu trên 7 tỷ USD.

 

Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2012 cả nước có 672 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 5,52 tỷ USD, bằng 56,5% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Đến 20 tháng 8 năm 2012, có 244 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,95 tỷ USD, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 8 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 8,47 tỷ USD, bằng 66,1% so với cùng kỳ 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 281 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 5,74 tỷ USD, chiếm 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 8 tháng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 8 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,72 tỷ USD, chiếm 20,4%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa, với 124 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 377 triệu USD, chiếm 4,4%. Tiếp theo là lĩnh vực vận tải, kho bãi; y tế và trợ giúp xã hội với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 198,6 triệu và 83,8 triệu USD.
 

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 4,33 tỷ USD, chiếm 51,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Samoa đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 889,8 triệu USD, chiếm 10,5 % tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 654,7 triệu USD, chiếm 7,7% tổng vốn đầu tư; Tiếp theo là Singapore đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 523,2 triệu USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. BritishVirginIslands đứng thứ 5 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 514,5 triệu USD, chiếm 6,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 1,84 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 21,8% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,05 tỷ USD, chiếm 12,4%. Đồng Nai đứng thứ 3 với 972,8 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo là TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Nội với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 922,9 triệu USD; 902,7 triệu USD và 413,1 triệu USD.

 

Quy mô đầu tư

 

Phần lớn các dự án đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2012 có quy mô vừa và nhỏ. Trong số 672 dự án được cấp mới trong 8 tháng đầu năm chỉ có 1 dự án có vốn đầu tư trên 1 tỷ USD trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; có 57 dự án có quy mô từ 10 triệu USD trở lên (chiếm 8,1% số dự án) với tổng vốn đầu tư 3,6 tỷ USD. Phần lớn các dự án này tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh bất động sản. Có khá nhiều các dự án nhỏ và siêu nhỏ trong 8 tháng năm 2012 với 126 dự án có quy mô vốn nhỏ hơn hoặc bằng 100.000 USD (chiếm 19% tổng số dự án). Các dự án này chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, kinh doanh thương mại và sx phần mềm.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 8 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án tăng vốn mở rộng sản xuất thêm 870 triệu USD của Công ty TNHH Wintek Việt Nam tại Bắc Giang; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD; dự án Công ty sản xuất toàn cầu LIXIL Việt Nam tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 441 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất sợi tại KCN Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh của nhà đầu tư Hồng Kông với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Công nghiệp Nipro Pharma Việt Nam tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD.

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 8 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 7 tháng 2012

Thứ Hai, 29/10/2012 08:44
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 07 năm 2012 như sau:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 7 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 6,25 tỷ USD, bằng 99,2 % so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 7 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 39 tỷ USD, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 7 năm 2012 đạt 32,9 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,2% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 7 tháng, khu vực ĐTNN xuất siêu 6,1 tỷ USD.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2012 cả nước có 584 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 5,2 tỷ USD, bằng 55,9% so với cùng kỳ năm 2011.
Đến 20 tháng 7 năm 2011, có 231 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,83 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 7 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 8,03 tỷ USD, bằng 66,9% so với cùng kỳ 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 258 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 5,50 tỷ USD, chiếm 68,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 7 tháng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 7 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,61 tỷ USD, chiếm 20,1%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa, với 102 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 314,2 triệu USD, chiếm 3,9%. Tiếp theo là lĩnh vực vận tải, kho bãi; y tế và trợ giúp xã hội với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 198,1 triệu và 83,8 triệu USD.
 

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 49 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 4,29 tỷ USD, chiếm 53,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Samoa đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 889,8 triệu USD, chiếm 11,1 % tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 607,3 triệu USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư; Tiếp theo là BritishVirginIslands đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 514,6 triệu USD, chiếm 6,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hồng Kong đứng thứ 5 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 491,8 triệu USD, chiếm 6,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 1,8 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 27,6% tổng vốn đầu tư. Đồng Nai đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 956,8 triệu USD, chiếm 18,1%. Hải Phòng đứng thứ 3 với 897,6 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo là Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 895,9 triệu USD; 772,9 triệu USD và 394,9 triệu USD.

 

Quy mô đầu tư

 

Phần lớn các dự án đầu tư nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2012 có quy mô vừa và nhỏ. Trong số 584 dự án được cấp mới trong 7 tháng đầu năm chỉ có 1 dự án có vốn đầu tư trên 1 tỷ USD trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; có 55 dự án có quy mô từ 10 triệu USD trở lên (chiếm 9,4% số dự án) với tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ USD. Phần lớn các dự án này tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh bất động sản. Có khá nhiều các dự án nhỏ và siêu nhỏ trong 7 tháng năm 2012 với 111 dự án có quy mô vốn nhỏ hơn hoặc bằng 100.000 USD (chiếm 19% tổng số dự án). Các dự án này chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, kinh doanh thương mại và sx phần mềm.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 7 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án tăng vốn mở rộng sản xuất thêm 870 triệu USD của Công ty TNHH Wintek Việt Nam tại Bắc Giang; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD; dự án Công ty sản xuất toàn cầu LIXIL Việt Nam tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 441 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất sợi tại KCN Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh của nhà đầu tư Hồng Kông với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Công nghiệp Nipro Pharma Việt Nam tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD.

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 7 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 6 tháng 2012

Thứ Hai, 29/10/2012 08:41
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2012 như sau:

 

1.Tình hình hoạt động:


Vốn thực hiện:

 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,4 tỷ USD, tăng 1,9% với cùng kỳ năm 2011. So sánh với các năm trước, vốn thực hiện 6 tháng năm 2012 duy trì ở mức ổn định; cụ thể:

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 6 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 32,65 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 61,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN 6 tháng đầu năm 2012 đạt 27,98 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung tháng 6 tháng đầu năm 2012, khu vực ĐTNN xuất siêu 4,66 tỷ USD.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2012 cả nước có 452 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng 4,76 tỷ USD, bằng 75,4% so với cùng kỳ năm 2011. Có 123 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 1,62 tỷ USD, bằng 64,5% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung cả vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 6 tháng 2012 là 6,38 tỷ USD, bằng 72,3% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Trong 6 tháng đầu năm 2012 lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 193 dự án đầu tư đăng ký mới và 95 dự án tăng vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm 4,02 tỷ USD (chiếm 63% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,57 tỷ USD (chiếm 24,7% vốn đầu tư), lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; sửa chữa đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 207,7 triệu USD (chiếm 3,3%).

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Trong 6 tháng đầu năm 2012 có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,15 tỷ USD, chiếm 65,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; British Virgin Islands đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 484 triệu USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư; vị trí thứ 3 là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 480,8 triệu USD, chiếm 7,5%.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Trong 6 tháng đầu năm 2012 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 45 tỉnh thành phố của Việt Nam, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 1,78 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 28% tổng vốn đầu tư. Đồng Nai đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 942,4 triệu USD, chiếm 14,8%. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 934,8 triệu USD, chiếm 14,6%.

 

Xét theo vùng thì Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 3,46 tỷ USD, chiếm 54,2% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng Sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 2,2 tỷ USD, chiếm 34,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 6 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN; dự án sản xuất và xuất khẩu 100% sản phẩm lốp cao su do Nhật Bản đầu tư tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD; dự án Công ty sản xuất toàn cầu LIXIL Việt Nam tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 441 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất sợi tại KCN Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh của nhà đầu tư Hồng Kông với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Công nghiệp Nishina Việt Nam tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD.

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 6 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 5 tháng 2012

Thứ Hai, 29/10/2012 08:36
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2012 như sau:

 

1.Tình hình hoạt động:


Vốn thực hiện:

 

Trong 5 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 4,51 tỷ USD, bằng 99,8% với cùng kỳ năm 2011.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2012 cả nước có 283 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 4,12 tỷ USD, bằng 74,7% so với cùng kỳ năm 2011. Đến 20 tháng 5 năm 2012, có 82 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 1,2 tỷ USD, bằng 52,5% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung cả vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 5 tháng 2012 là 5,32 tỷ USD, bằng 68,2% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Trong 5 tháng đầu năm 2012 lĩnh vực công nghiệp chế biến có 127 dự án đầu tư đăng ký mới và 66 dự án tăng vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm 3,3 tỷ USD (chiếm 62,3% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,57 tỷ USD (chiếm 29,6% vốn đầu tư), lĩnh vực vận tải kho bãi đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 182 triệu USD (chiếm 3,4%).

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Trong 5 tháng đầu năm 2012 có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,68 tỷ USD, chiếm 69,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; British Virgin Islands đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 440,8 triệu USD, chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư; vị trí thứ 3 là Hồng Kông với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 399,6 triệu USD, chiếm 7,5%.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Trong 5 tháng đầu năm 2012 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 39 tỉnh thành phố của Việt Nam, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 1,6 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 30,1% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 928,8 triệu USD, chiếm 17,4%. Đồng Nai đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 698 triệu USD, chiếm 13,1%.

 

Xét theo vùng thì Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 2,82 tỷ USD, chiếm 53% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng Sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 1,96 tỷ USD, chiếm 36,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 5 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN; dự án sản xuất và xuất khẩu 100% sản phẩm lốp cao su do Nhật Bản đầu tư tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD; dự án Công ty sản xuất toàn cầu LIXIL Việt Nam tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 441 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất sợi tại KCN Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh của nhà đầu tư Hồng Kông với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Công nghiệp Nishina Việt Nam tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD.

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 5 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 4 tháng 2012

Thứ Năm, 17/05/2012 10:38
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 tháng đầu năm 2012 như sau:
 

Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 4 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,61 tỷ USD, bằng 99,7% với cùng kỳ năm 2011.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:
Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2012 cả nước có 169 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 3,09 tỷ USD, bằng 72,6% so với cùng kỳ năm 2011. Đến 20 tháng 4 năm 2012, có 73 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 1,16 tỷ USD, bằng 59,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 4 tháng 2012 là 4,26 tỷ USD, bằng 68,5% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Trong 4 tháng đầu năm 2012 lĩnh vực công nghiệp chế biến có 82 dự án đầu tư đăng ký mới và 57 dự án tăng vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm 2,3 tỷ USD (chiếm 55,6% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,57 tỷ USD (chiếm 36,9% vốn đầu tư), lĩnh vực vận tải kho bãi đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD (chiếm 4,2%).

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Trong 4 tháng đầu năm 2012 có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,86 tỷ USD, chiếm 67,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; British Virgin Islands đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 438 triệu USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư; vị trí thứ 3 là Hồng Kông với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 350,9 triệu USD, chiếm 8,2%.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Trong 4 tháng đầu năm 2012 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 31 tỉnh thành phố của Việt Nam, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 1,58 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 37,2% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 664,3 triệu USD, chiếm 15,6%. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 459,8 triệu USD.

 

Xét theo vùng thì Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 2,23 tỷ USD, chiếm 52,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng Sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 1,54 tỷ USD, chiếm 36,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 4 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN; dự án sản xuất và xuất khẩu 100% sản phẩm lốp cao su do Nhật Bản đầu tư tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất sợi tại KCN Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh của nhà đầu tư Hồng Kông với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Thép KYOEI Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 184,4 triệu USD đầu tư tại tỉnh Ninh Bình; dự án Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam(xây dựng nhà máy đóng tàu) tại Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD.

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 4 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By hanh read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 4 tháng 2012

Thứ Năm, 17/05/2012 10:38
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 tháng đầu năm 2012 như sau:
 

Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 4 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,61 tỷ USD, bằng 99,7% với cùng kỳ năm 2011.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:
Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2012 cả nước có 169 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 3,09 tỷ USD, bằng 72,6% so với cùng kỳ năm 2011. Đến 20 tháng 4 năm 2012, có 73 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 1,16 tỷ USD, bằng 59,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 4 tháng 2012 là 4,26 tỷ USD, bằng 68,5% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Trong 4 tháng đầu năm 2012 lĩnh vực công nghiệp chế biến có 82 dự án đầu tư đăng ký mới và 57 dự án tăng vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm 2,3 tỷ USD (chiếm 55,6% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,57 tỷ USD (chiếm 36,9% vốn đầu tư), lĩnh vực vận tải kho bãi đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD (chiếm 4,2%).

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Trong 4 tháng đầu năm 2012 có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,86 tỷ USD, chiếm 67,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; British Virgin Islands đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 438 triệu USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư; vị trí thứ 3 là Hồng Kông với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 350,9 triệu USD, chiếm 8,2%.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Trong 4 tháng đầu năm 2012 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 31 tỉnh thành phố của Việt Nam, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 1,58 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 37,2% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 664,3 triệu USD, chiếm 15,6%. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 459,8 triệu USD.

 

Xét theo vùng thì Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 2,23 tỷ USD, chiếm 52,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng Sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 1,54 tỷ USD, chiếm 36,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 4 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN; dự án sản xuất và xuất khẩu 100% sản phẩm lốp cao su do Nhật Bản đầu tư tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất sợi tại KCN Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh của nhà đầu tư Hồng Kông với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Thép KYOEI Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 184,4 triệu USD đầu tư tại tỉnh Ninh Bình; dự án Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam(xây dựng nhà máy đóng tàu) tại Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD.

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 4 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By hanh read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 3 tháng 2012

Thứ Tư, 18/04/2012 09:46
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 tháng đầu năm 2012 như sau:

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 3 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,52 tỷ USD, bằng 99,2% với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 3 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 15,5 tỷ USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 63,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN 3 tháng đầu năm 2012 đạt 13,03 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,6% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 3 tháng đầu năm 2012, khu vực ĐTNN xuất siêu 1,38 tỷ USD.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2012 cả nước có 120 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 2,26 tỷ USD, bằng 77,2% so với cùng kỳ năm 2011. Đến 20 tháng 3 năm 2012, có 29 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 368 triệu USD, bằng 30,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 3 tháng 2012 là 2,63 tỷ USD, bằng 63,6% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Trong 3 tháng đầu năm 2012, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư đăng ký lớn nhất với 2 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1,2 tỷ USD (chiếm 45,5% tổng vốn đăng ký), do có 1 dự án lớn mới được cấp phép vào đầu tháng 3 tại Bình Dương với vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 51 dự án đầu tư đăng ký mới và 25 dự án tăng vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm 1,17 tỷ USD (chiếm 44,6% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực vận tải kho bãi đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD (chiếm 6,8%).

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Trong 3 tháng đầu năm 2012 có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,3 tỷ USD, chiếm 88,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hà Lan đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 46,1 triệu USD, chiếm 1,7% tổng vốn đầu tư; vị trí thứ 3 là Đài Loan với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 42,9 triệu USD, chiếm 1,6%.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Trong 3 tháng đầu năm 2012 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 21 tỉnh thành phố của Việt Nam, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 1,36 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 51,7% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 605 triệu USD, chiếm 23%. Khánh Hòa đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 180 triệu USD.

 

Xét theo vùng thì Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 1,6 tỷ USD, chiếm 60,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng Sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 792,7 triệu USD, chiếm 30,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 3 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN, dự án sản xuất và xuất khẩu 100% sản phẩm lốp cao su do Nhật Bản đầu tư tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD, dự án công ty Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD đầu tư tại tỉnh Khánh Hoà.

 

Download  Số liệu đầu tư nước ngoài 3 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By hanh read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 3 tháng 2012

Thứ Tư, 18/04/2012 09:46
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 tháng đầu năm 2012 như sau:

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 3 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,52 tỷ USD, bằng 99,2% với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 3 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 15,5 tỷ USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 63,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN 3 tháng đầu năm 2012 đạt 13,03 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,6% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 3 tháng đầu năm 2012, khu vực ĐTNN xuất siêu 1,38 tỷ USD.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2012 cả nước có 120 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 2,26 tỷ USD, bằng 77,2% so với cùng kỳ năm 2011. Đến 20 tháng 3 năm 2012, có 29 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 368 triệu USD, bằng 30,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 3 tháng 2012 là 2,63 tỷ USD, bằng 63,6% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Trong 3 tháng đầu năm 2012, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư đăng ký lớn nhất với 2 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1,2 tỷ USD (chiếm 45,5% tổng vốn đăng ký), do có 1 dự án lớn mới được cấp phép vào đầu tháng 3 tại Bình Dương với vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 51 dự án đầu tư đăng ký mới và 25 dự án tăng vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm 1,17 tỷ USD (chiếm 44,6% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực vận tải kho bãi đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD (chiếm 6,8%).

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Trong 3 tháng đầu năm 2012 có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,3 tỷ USD, chiếm 88,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hà Lan đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 46,1 triệu USD, chiếm 1,7% tổng vốn đầu tư; vị trí thứ 3 là Đài Loan với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 42,9 triệu USD, chiếm 1,6%.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Trong 3 tháng đầu năm 2012 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 21 tỉnh thành phố của Việt Nam, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 1,36 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 51,7% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 605 triệu USD, chiếm 23%. Khánh Hòa đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 180 triệu USD.

 

Xét theo vùng thì Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 1,6 tỷ USD, chiếm 60,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng Sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 792,7 triệu USD, chiếm 30,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 3 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN, dự án sản xuất và xuất khẩu 100% sản phẩm lốp cao su do Nhật Bản đầu tư tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD, dự án công ty Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD đầu tư tại tỉnh Khánh Hoà.

 

Download  Số liệu đầu tư nước ngoài 3 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By hanh read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 09:36
PDF. Print. Print.

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 3 năm 2012

 

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đôla Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 3 năm 2012

 

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 3 năm 2012

 

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 3 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 3 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Cao Su Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 09:10
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

3.577.000

11,118

Cộng hòa liên bang Đức

4.241.000

13,837

Tây Ban Nha

2.500.000

6,670

Thổ Nhĩ Kỳ

3.493.000

11,439

Đài Loan

8.689.000

29,587

Hàn Quốc

6.029.000

17,930

Nhật Bản

836.000

2,849

Trung Quốc

88.518.000

218,590

Ấn Độ

5.800.000

19,213

Malaixia

18.867.000

60,576

Các nước khác

15.844.000

52,010

Tổng

158.394.000

443,820

 

Số Liệu Nhập Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

7.579.000

2,381

Cămpuchia

11.021.000

36,928

Đài Loan

4.385.000

12,167

Hàn Quốc

10.285.000

32,418

Thái Lan

4.793.000

12,695

Nhật Bản

4.730.000

13,209

Mianma

340.000

1,157

Trung Quốc

2.425.000

6,425

Malaixia

1.560.000

2,093

Nga

1.047.000

3,537

Các nước khác

17.657.000

17,134

Tổng

65.822.000

140,144

 


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Cao Su Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 09:10
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

3.577.000

11,118

Cộng hòa liên bang Đức

4.241.000

13,837

Tây Ban Nha

2.500.000

6,670

Thổ Nhĩ Kỳ

3.493.000

11,439

Đài Loan

8.689.000

29,587

Hàn Quốc

6.029.000

17,930

Nhật Bản

836.000

2,849

Trung Quốc

88.518.000

218,590

Ấn Độ

5.800.000

19,213

Malaixia

18.867.000

60,576

Các nước khác

15.844.000

52,010

Tổng

158.394.000

443,820

 

Số Liệu Nhập Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

7.579.000

2,381

Cămpuchia

11.021.000

36,928

Đài Loan

4.385.000

12,167

Hàn Quốc

10.285.000

32,418

Thái Lan

4.793.000

12,695

Nhật Bản

4.730.000

13,209

Mianma

340.000

1,157

Trung Quốc

2.425.000

6,425

Malaixia

1.560.000

2,093

Nga

1.047.000

3,537

Các nước khác

17.657.000

17,134

Tổng

65.822.000

140,144

 


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Cà Phê Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:55
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

37.481.000

87,755

Cộng hòa liên bang Đức

49.290.000

100,146

Bỉ và Lúcxembua

7.659.000

17,665

Italia

23.343.000

47,146

Tây Ban Nha

16.293.000

33,760

Mêhicô

8.037.000

15,353

Inđônêxia

20.231.000

39,410

Philippin

3.779.000

6,874

Nhật Bản

15.127.000

32,838

Angiêri

12.486.000

24,789

Các nước khác

119.959.000

233,831

Tổng

313.685.000

639,568


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Lúa Gạo Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:27
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Đài Loan

36.871.000

17,169

Inđônêxia

206.574.000

113,873

Philippin

2.280.000

1,267

Hồng Kông-TQ

35.301.000

19,109

Trung Quốc

44.003.000

22,841

Malaixia

115.885.000

65,871

Singapo

56.248.000

26,957

Angiêri

5.955.000

2,964

Xênêgan

34.750.000

12,916

Gana

21.471.000

10,512

Các nước khác

145.042.000

72,599

Tổng

704.380.000

366,077

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Hạt Điều Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:25
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

5.696.000

36,479

Canađa

513.000

3,754

Cộng hòa liên bang Đức

302.000

2,645

Hà Lan

2.673.000

20,707

Anh

836.000

5,622

Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất

229.000

2,100

Thái Lan

509.000

4,022

Trung Quốc

4.766.000

35,618

Ôxtrâylia

1.254.000

9,547

Nga

811.000

5,743

Các nước khác

3.360.000

24,163

Tổng

20.949.000

150,400

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Hạt Tiêu Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:24
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

1.125.000

7,941

Cộng hòa liên bang Đức

1.378.000

10,641

Hà Lan

1.573.000

11,054

Italia

140.000

973

Anh

503.000

3,792

Ucraina

401.000

2,388

Hàn Quốc

611.000

4,203

Nhật Bản

318.000

2,914

Ấn Độ

480.000

3,164

Ai Cập

756.000

4,651

Các nước khác

4.777.000

30,499

Tổng

12.062.000

82,220

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.