Thứ Năm, 22/11/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Số Liệu Xuất Nhập Khẩu

Số Liệu XNK Ngành Chè Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:22
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

784.000

937

Cộng hòa liên bang Đức

302.000

448

Balan

760.000

755

ả Rập Xê út Xyri

514.000

1,205

Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất

159.000

359

Đài Loan

2.407.000

3,117

Inđônêxia

2.883.000

2,601

Trung Quốc

1.321.000

1,574

Pakixtan

2.834.000

4,725

Nga

2.330.000

3,470

Các nước khác

5.240.000

8,642

Tổng

19.534.000

27,834

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Thủy Sản Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:19
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

0

141,976

Canađa

0

19,565

Cộng hòa liên bang Đức

0

26,445

Italia

0

19,500

Mêhicô

0

28,315

Hàn Quốc

0

61,856

Nhật Bản

0

130,098

Hồng Kông-TQ

0

8,028

Trung Quốc

0

28,084

Ôxtrâylia

0

22,512

Các nước khác

0

288,723

Tổng

0

775,101

 

Số Liệu Nhập Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Canađa

0

3,881

Na Uy

0

8,512

Đan Mạch và Grinlen

0

3,374

Balan

0

4,931

Đài Loan

0

8,955

Inđônêxia

0

12,801

Hàn Quốc

0

5,946

Nhật Bản

0

5,509

Trung Quốc

0

1,739

Ấn Độ

0

5,892

Các nước khác

0

41,856

Tổng

0

103,397

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Gỗ Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:15
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

0

215,862

Canađa

0

13,910

Cộng hòa liên bang Đức

0

25,284

Hà Lan

0

10,045

Pháp

0

17,800

Anh

0

27,692

Hàn Quốc

0

31,021

Nhật Bản

0

94,174

Trung Quốc

0

73,902

Ôxtrâylia

0

14,096

Các nước khác

0

82,398

Tổng

0

606,185

 

Số Liệu Nhập Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

0

26,056

Braxin

0

4,585

Cămpuchia

0

4,293

Inđônêxia

0

4,146

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

0

57,309

Thái Lan

0

13,697

Mianma

0

4,574

Trung Quốc

0

22,526

Malaixia

0

14,545

Niuzilân

0

9,485

Các nước khác

0

38,692

Tổng

0

199,907

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Rau Quả Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:12
PDF. Print. Print.

Số Liệu Xuất Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

0

4,422

Canađa

0

2,277

Hà Lan

0

3,779

Inđônêxia

0

8,067

Thái Lan

0

2,551

Nhật Bản

0

6,962

Trung Quốc

0

25,579

Malaixia

0

3,157

Singapo

0

3,497

Nga

0

3,670

Các nước khác

0

38,385

Tổng

0

102,346

 

Số Liệu Nhập Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

0

6,396

Braxin

0

927

Chilê

0

177

Thái Lan

0

5,502

Mianma

0

1,303

Trung Quốc

0

24,621

Malaixia

0

256

Ôxtrâylia

0

1,566

Các nước khác

0

5,222

Tổng

0

45,972

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Phân Bón Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:09
PDF. Print. Print.

Số Liệu Nhập Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Canađa

27.502.000

14,950

Na Uy

1.163.000

567

Cộng hòa liên bang Đức

11.103.000

5,931

Đài Loan

14.355.000

3,787

Philippin

19.210.000

10,299

Hàn Quốc

26.887.000

6,763

Nhật Bản

63.384.000

15,937

Trung Quốc

134.773.000

57,666

Ấn Độ

399.000

948

Nga

41.688.000

20,406

Các nước khác

37.450.000

20,855

Tổng

377.914.000

158,107

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số Liệu XNK Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi Quý 1/2012

Thứ Tư, 18/04/2012 08:07
PDF. Print. Print.

Số Liệu Nhập Khẩu

 

Mã nước

Khối lượng(kg)

Giá trị(USD)

Mỹ

0

51,963

Italia

0

19,756

Achentina

0

12,870

Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất

0

7,058

Inđônêxia

0

10,225

Thái Lan

0

7,801

Trung Quốc

0

15,633

Ấn Độ

0

110,805

Malaixia

0

1,466

Singapo

0

3,568

Các nước khác

0

65,292

Tổng

0

306,438

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Posted By hanh read more

Số liệu đầu tư nước ngoài tháng 1/2012

Thứ Bảy, 17/03/2012 04:10
PDF. Print. Print.

Download  Số liệu đầu tư nước ngoài tháng 1/2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By hanh read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2012

Thứ Bảy, 17/03/2012 03:42
PDF. Print. Print.

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 2 năm 2012

 

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đôla Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 2 năm 2012

 

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 2 năm 2012

 

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 2 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

- Download  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 2 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By hanh read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 2 tháng 2012

Thứ Tư, 29/02/2012 07:53
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2012 như sau:

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 2 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1 tỷ USD, vốn giải ngân bằng 91% với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 2 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 9,6 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 62,8% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN 2 tháng đầu năm 2012 đạt 8,22 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 51,6% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 2 tháng đầu năm 2012, khu vực ĐTNN xuất siêu 1,38 tỷ USD.
 

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2012 cả nước có 65 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 910,9 triệu USD, bằng 44,6% so với cùng kỳ năm 2011. Đến 20 tháng 2 năm 2012, có 25 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 320 triệu USD, bằng 48,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 2 tháng 2012 là 1,23 tỷ USD, bằng 45,5% so với cùng kỳ năm 2011.
 

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 26 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 994,29 triệu USD, chiếm 80,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng. Lĩnh vực vận tải kho bãi đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD, chiếm gần 14,6% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ với 16 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 27,1 triệu USD.

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Tính đến tháng 2 năm 2012 có 23 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,07 tỷ USD, chiếm 87,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Đài Loan đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 30,9 triệu USD, chiếm 2,5% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 22,4 triệu USD.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Trong 2 tháng năm 2012 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 tỉnh thành phố, trong đó Thành phố Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 605,16 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 49,2% tổng vốn đầu tư. Khánh Hoà đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD, chiếm 14,6%. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 145,68 triệu USD.

 

Xét theo vùng thì Đồng bằng sông Hồng là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 723,6 triệu USD, chiếm 55,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đông Nam Bộ với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 312,39 triệu USD, chiếm 25,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 2 tháng đầu năm 2012 là: dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN, dự án sản xuất và xuất khẩu 100% sản phẩm lốp cao su do Nhật Bản đầu tư tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD, dự án công ty Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD đầu tư tại tỉnh Khánh Hoà.

 

Download  Số liệu đầu tư nước ngoài 2 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By hanh read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 2 tháng 2012

Thứ Tư, 29/02/2012 07:53
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2012 như sau:

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 2 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1 tỷ USD, vốn giải ngân bằng 91% với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 2 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 9,6 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 62,8% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN 2 tháng đầu năm 2012 đạt 8,22 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 51,6% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 2 tháng đầu năm 2012, khu vực ĐTNN xuất siêu 1,38 tỷ USD.
 

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2012 cả nước có 65 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 910,9 triệu USD, bằng 44,6% so với cùng kỳ năm 2011. Đến 20 tháng 2 năm 2012, có 25 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 320 triệu USD, bằng 48,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 2 tháng 2012 là 1,23 tỷ USD, bằng 45,5% so với cùng kỳ năm 2011.
 

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 26 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 994,29 triệu USD, chiếm 80,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng. Lĩnh vực vận tải kho bãi đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD, chiếm gần 14,6% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ với 16 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 27,1 triệu USD.

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Tính đến tháng 2 năm 2012 có 23 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,07 tỷ USD, chiếm 87,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Đài Loan đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 30,9 triệu USD, chiếm 2,5% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 22,4 triệu USD.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Trong 2 tháng năm 2012 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 tỉnh thành phố, trong đó Thành phố Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 605,16 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 49,2% tổng vốn đầu tư. Khánh Hoà đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD, chiếm 14,6%. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 145,68 triệu USD.

 

Xét theo vùng thì Đồng bằng sông Hồng là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 723,6 triệu USD, chiếm 55,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đông Nam Bộ với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 312,39 triệu USD, chiếm 25,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 2 tháng đầu năm 2012 là: dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN, dự án sản xuất và xuất khẩu 100% sản phẩm lốp cao su do Nhật Bản đầu tư tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD, dự án công ty Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD đầu tư tại tỉnh Khánh Hoà.

 

Download  Số liệu đầu tư nước ngoài 2 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By hanh read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2012

Thứ Sáu, 03/02/2012 07:23
PDF. Print. Print.

Download  Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2012

 

Nguồn: Tổng tục Thống kê

Posted By hanh read more

Số liệu xuất, nhập khẩu tháng 1/2012

Thứ Sáu, 03/02/2012 07:21
PDF. Print. Print.

Download  Số liệu xuất, nhập khẩu tháng 1/2012

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Posted By hanh read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 12 tháng 2011

Thứ Ba, 03/01/2012 17:09
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 12 năm 2011 như sau:


1. Tình hình hoạt động:


Vốn thực hiện:

 

Trong 12 tháng đầu năm 2011, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11 tỷ USD, vốn giải ngân bằng với cùng kỳ năm 2010.

 

Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài:

 

Trong 12 tháng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3,5 tỷ USD, bằng 98,4% so với dự toán của năm.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 12 tháng đầu năm 2011 dự kiến đạt 54,46 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 56,57% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 12 năm 2011 đạt 47,76 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 45,15% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 12 tháng, khu vực ĐTNN xuất siêu 6,69 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 9,51 tỷ USD.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2011 cả nước có 1091 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 11,559 tỷ USD, bằng 65% so với cùng kỳ năm 2010. Đến 20 tháng 12 năm 2011, có 374 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 3,137 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2010.

 

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 12 tháng đầu năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 14,696 tỷ USD, bằng 74% so với cùng kỳ 2010.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 435 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 7,123 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 12 tháng. Lĩnh vực sản xuất phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,53 tỷ USD, chiếm gần 17,2% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 140 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,25 tỷ USD, chiếm 8,5%. Tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 845,6 triệu USD, chiếm 5,8%.

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Tính từ đầu năm 2011 đến nay, đã có 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,09 tỷ USD, chiếm 21% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,43 tỷ USD, chiếm 16,6 % tổng vốn đầu tư; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,2 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư; tiếp theo là Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,47 tỷ USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc đứng thứ 5 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 747 triệu USD, chiếm 5,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với gần 3 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư. Hải Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,55 tỷ USD, chiếm 17,4%. Hà Nội đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,1 tỷ USD. Tiếp theo là Hải Phòng, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 917,8 triệu USD; 914,9 triệu USD và 912,8 triệu USD.

 

theo vùng thì Đồng bằng sông Hồng là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 5,95 tỷ, chiếm 40,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đông Nam Bộ với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 6,25 tỷ USD, chiếm 42,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tây Nguyên là vùng thu hút được ít FDI nhất, chỉ chiếm 0,1% tổng vốn đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 11 tháng đầu năm 2011 là: Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương (nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương) với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,26 tỷ USD; dự án Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt nam, thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo do Singapore đầu tư tại TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD; dự án Công ty TNHH Thông tin & Viễn Thông Di động S-telecom với tổng vốn đầu tư là 452,38 triệu USD đầu tư vào lĩnh vực xây dựng khai thác dịch vụ mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động; dự án Công ty TNHH lốp xe Việt Luân với tổng vốn đầu tư 400 triệu USD đầu tư vào lĩnh vực sản xuất lốp xe do Trung Quốc đầu tư.

 

Download  Số liệu đầu tư nước ngoài 12 tháng 2011

 

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 11 tháng 2011

Thứ Ba, 03/01/2012 17:00
PDF. Print. Print.

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 11 năm 2011 như sau:

 

Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 11 tháng đầu năm 2011, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,05 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2010.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 11 tháng đầu năm 2011 dự kiến đạt 49,35 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 56,6% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 11 năm 2011 đạt 43,49 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 45,27% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 11 tháng, khu vực ĐTNN xuất siêu 5,8 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 8,9 tỷ USD.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2011 cả nước có 919 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 9,91 tỷ USD, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2010. Đến 20 tháng 11 năm 2011, có 324 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 2,78 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2010.

 

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 11 tháng đầu năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 12,69 tỷ USD, bằng 84% so với cùng kỳ 2010.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 382 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6,24 tỷ USD, chiếm 49,1% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 11 tháng. Lĩnh vực sản xuất phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,53 tỷ USD, chiếm gần 20% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 119 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 1,19 tỷ USD, chiếm 9,4%. Tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 464,13 triệu USD, chiếm 3,7%.

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Tính từ đầu năm 2011 đến nay, đã có 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,09 tỷ USD, chiếm 24,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,12 tỷ USD, chiếm 16,7 % tổng vốn đầu tư; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,58 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư; tiếp theo là Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,16 tỷ USD, chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc đứng thứ 5 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 657 triệu USD, chiếm 5,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 2,56 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 20,1% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,15 tỷ USD, chiếm gần 17%. Hà Nội đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,095 tỷ USD. Tiếp theo là Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Phòng với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 912,8 triệu USD; 830,8 triệu USD và 806,7 triệu USD.

 

Xét theo vùng thì Đồng bằng sông Hồng là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 5,33 tỷ, chiếm 42% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đông Nam Bộ với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 5,2 tỷ USD, chiếm 41% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tây Nguyên là vùng thu hút được ít FDI nhất, chỉ chiếm 0,1% tổng vốn đăng ký.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 11 tháng đầu năm 2011 là: Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương (nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương) với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,26 tỷ USD; dự án Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt nam, thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo do Singapore đầu tư tại TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD; dự án Công ty TNHH lốp xe Việt Luân với tổng vốn đầu tư 400 triệu USD đầu tư vào lĩnh vực sản xuất lốp xe do Trung Quốc đầu tư, dự án Công ty TNHH Kính chuyên biệt NSG do Pilkington Group Ltd (PGL) – Vương Quốc Anh liên doanh với Việt Nam, tổng vốn đầu tư 323,01 triệu USD với mục tiêu sản xuất và tiêu thụ thuỷ tinh tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

 

Download  Số liệu đầu tư nước ngoài 11 tháng 2011

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011

Thứ Ba, 03/01/2012 16:53
PDF. Print. Print.

Download  Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011

 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Posted By ha read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.