Thứ Tư, 25/04/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2011

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,977
2 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,977
3 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,163
4 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,081
5 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,081
6 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,022
7 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,126
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 2,748
9 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 2,802
10 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,643
11 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,377
12 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,727
13 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,482
14 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,455
15 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,432
16 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,607
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,536
18 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,528
19 Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,259
20 Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2011 2,444

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.