Chủ Nhật, 22/10/2017
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2012

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 2,749
2 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 2,625
3 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2012 2,547
4 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2012 2,561
5 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 2,100
6 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 2,284
7 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,106
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,441
9 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,441
10 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,284
11 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,196
12 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2012 2,001
13 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2012 2,174
14 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 1,974
15 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 2,069
16 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 2,012
17 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 2,115
18 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 1,985
19 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 2,203
20 Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2012 2,121

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.