Chủ Nhật, 17/12/2017
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2012

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 2,839
2 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 2,693
3 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2012 2,628
4 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2012 2,646
5 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 2,180
6 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 2,365
7 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,183
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,516
9 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,516
10 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,364
11 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,263
12 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2012 2,087
13 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2012 2,227
14 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 2,043
15 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 2,139
16 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 2,080
17 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 2,188
18 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 2,074
19 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 2,264
20 Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2012 2,192

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.