Thứ Hai, 26/06/2017
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2012

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 2,592
2 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 2,487
3 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2012 2,402
4 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2012 2,442
5 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 1,987
6 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 2,158
7 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 1,978
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,309
9 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,309
10 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,126
11 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,104
12 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2012 1,909
13 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2012 2,086
14 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 1,885
15 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 1,992
16 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 1,911
17 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 2,020
18 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 1,891
19 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 2,120
20 Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2012 2,033

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.