Thứ Bảy, 22/07/2017
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2013

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,335
2 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 20
3 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 1,955
4 Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,034
5 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 1,826
6 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 1,817
7 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 1,737
8 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 1,654
9 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 1,880
10 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 1,769
11 Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013 1,939
12 Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,012
13 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 1,974
14 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 1,623
15 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,010
16 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 1,701
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,607
18 Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013 1,796
19 Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013 1,884
20 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,766

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.