Thứ Năm, 21/09/2017
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2013

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,416
2 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 20
3 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 1,998
4 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 1,815
5 Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,004
6 Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,058
7 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,028
8 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 1,671
9 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,067
10 Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,095
11 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 1,887
12 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 1,873
13 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 1,802
14 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 1,702
15 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 1,942
16 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 1,743
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,650
18 Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013 1,827
19 Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013 1,932
20 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,811

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.