Thứ Bảy, 18/11/2017
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2013

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,504
2 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 20
3 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 2,042
4 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,085
5 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 1,731
6 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,145
7 Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,156
8 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 1,964
9 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 1,941
10 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 1,878
11 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 1,758
12 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,033
13 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 1,860
14 Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,078
15 Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,112
16 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 1,797
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,704
18 Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013 1,869
19 Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013 1,984
20 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,868

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.