Thứ Hai, 25/06/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2013

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,829
2 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 20
3 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 2,294
4 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,474
5 Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,440
6 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,319
7 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,221
8 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 2,172
9 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 2,004
10 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,342
11 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,099
12 Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,374
13 Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,363
14 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,354
15 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 1,977
16 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 2,066
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,926
18 Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,097
19 Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,218
20 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 2,168

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.