Thứ Sáu, 23/06/2017
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2013

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,285
2 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 20
3 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 1,906
4 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 1,737
5 Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013 1,884
6 Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013 1,967
7 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 1,920
8 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 1,575
9 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 1,970
10 Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013 1,987
11 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 1,768
12 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 1,776
13 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 1,694
14 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 1,622
15 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 1,829
16 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 1,678
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,575
18 Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013 1,758
19 Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013 1,826
20 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,736

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.