Thứ Sáu, 27/04/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2013

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,721
2 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 20
3 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 2,190
4 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 1,920
5 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,221
6 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,015
7 Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,273
8 Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,283
9 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,264
10 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 1,890
11 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,368
12 Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,339
13 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,212
14 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,122
15 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 2,065
16 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 1,963
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,845
18 Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,019
19 Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,135
20 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 2,069

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.