Thứ Tư, 18/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Hiệp Định Thương Mại

Hiệp Định Vê Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Đan Mạch

Thứ Tư, 14/03/2012 03:42
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 25/08/1993

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch

Posted By thong read more

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế, Văn Hoá, Khoa Học Kỹ Thuật Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Yemen 1996

Thứ Tư, 14/03/2012 03:32
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Sana

 

Ngày ký: 10/06/1991

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hoà Yemen

Posted By thong read more

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế, Văn Hoá, Khoa Học Kỹ Thuật Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Yemen 1991

Thứ Tư, 14/03/2012 03:26
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Sana

 

Ngày ký: 10/06/1991

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hoà Yemen

Posted By thong read more

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Họi Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Uzbekistan Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại

Thứ Tư, 14/03/2012 02:53
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết:Taskent

 

Ngày ký:03/02/1994

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết:Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Uzbekistan

Posted By thong read more

Hiệp Ðịnh Về Quan Hệ Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Ucraina

Thứ Tư, 14/03/2012 02:29
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Kiép

 

Ngày ký: 23/01/1992

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ U-cra-i-na

Posted By thong read more

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Tunisie

Thứ Tư, 14/03/2012 02:25
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Tunis

 

Ngày ký:18/05/1994

 

Văn bản Hiệp Định:

 

 

Posted By thong read more

Hiệp Định Thanh Toán Về Hợp Tác Giữa Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa

Thứ Tư, 14/03/2012 02:21
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết:Bắc Kinh

 

Ngày ký:26/05/1993


Danh sách thành viên tham gia ký kết:Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Posted By thong read more

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa

Thứ Tư, 14/03/2012 02:17
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Bắc Kinh

 

Ngày ký: 07/11/1991

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Posted By thong read more

Hiệp Định VN -Trung Hoa Về Quá Cảnh Hàng Hoá

Thứ Tư, 14/03/2012 02:04
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 09/04/1994

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hoà nhân dân Trung hoa

Posted By thong read more

Hiệp Định VN-Trung Hoa Về Đảm Bảo Chất Lượng Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Và Công Nhận Lẫn Nhau

Thứ Tư, 14/03/2012 01:56
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 22/11/1994

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hoà Nhân dân Trung Hoa

Posted By thong read more

Hiệp Định VN -Trung Hoa Về Mua Bán Hàng Hoá Ở Vùng Biên Giới

Thứ Tư, 14/03/2012 01:49
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Bắc Kinh

 

Ngày ký: 19/10/1998

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Posted By thong read more

Hiệp Định VN-Trung Hoa Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập

Thứ Tư, 14/03/2012 01:38
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 18/10/1996

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước công hòa nhân dân Trung Hoa

Posted By thong read more

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Về Khuyến Khích và Bảo Hộ Đầu Tư

Thứ Tư, 14/03/2012 01:32
PDF. Print. Print.

Địa điểm ký kết: Hà Nội

 

Thời gian ký kết: 02/12/1992

 

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Posted By thong read more

Hiệp Định Về Thành Lập Ủy Ban Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa

Thứ Tư, 14/03/2012 01:27
PDF. Print. Print.

Địa điểm ký kết: Hà Nội

 

Thời gian ký kết: 22/12/1994

 

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Posted By thong read more

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa

Thứ Tư, 14/03/2012 01:16
PDF. Print. Print.

Địa điểm ký kết: Hà Nội

 

Thời gian ký kết: 02/12/1992


Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Posted By thong read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.