Chủ Nhật, 22/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Hiệp Định Thương Mại

Hiệp Định Hợp Tác Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa

Thứ Tư, 14/03/2012 00:52
PDF. Print. Print.

Địa điểm ký kết: Hà Nội

 

Thời gian ký kết: 02/12/1992

 

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Posted By thong read more

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên

Thứ Ba, 13/03/2012 08:55
PDF. Print. Print.

Địa điểm ký kết: Bình Nhưỡng

 

Thời gian ký kết: 03/05/2002

 

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân Chủ Nhân dân Triều Tiên

Posted By thong read more

Hiệp Định Thương Mại và Thanh Toán Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên

Thứ Ba, 13/03/2012 08:47
PDF. Print. Print.

Địa điểm ký kết: Bình Nhưỡng

 

Thời gian ký kết: 06/12/1991

 

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa dân Chủ Nhân dân Triều Tiên

Posted By thong read more

Hiệp Định Giữa VN -Thụy Sỹ Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập Và Vào Tài Sản

Thứ Ba, 13/03/2012 08:31
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 06/05/1996


Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Hội Đồng Liên Bang Thụy Sĩ

Posted By thong read more

Hiệp Định Thương Mại và Hợp Tác Kinh Tế Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Liên Bang Thụy Sỹ

Thứ Ba, 13/03/2012 08:16
PDF. Print. Print.

Địa điểm ký kết: Hà Nội

 

Thời gian ký kết: 18/05/2004

 

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ

Posted By thong read more

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Liên Bang Thụy Sỹ Về Việc Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau

Thứ Ba, 13/03/2012 08:11
PDF. Print. Print.

Địa điểm ký kết: Bem

 

Thời gian ký kết: 03/07/1992

 

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ

Posted By thong read more

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Thương Mại, Kinh Tế Và Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Ba, 13/03/2012 08:07
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Ankara

 

Ngày ký: 27/08/1997

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Posted By hanh read more

Hiệp định VN -Thailan về khoản tín dụng lâu dài

Thứ Ba, 13/03/2012 08:03
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 23/12/1992

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan

Posted By thong read more

Hiệp Định Giữa VN - Thailan Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Thuế Đánh Vào Thu Nhập

Thứ Ba, 13/03/2012 07:51
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 23/12/1992

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan

Posted By thong read more

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Ả Rập Syria

Thứ Ba, 13/03/2012 07:43
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Damascus


Ngày ký:
12/05/1994

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , Cộng hoà Ả Rập Syria

Posted By thong read more

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại, Văn Hoá Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xuđăng

Thứ Ba, 13/03/2012 07:30
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 30/09/1995

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,Cộng hoà Xu đăng

Posted By thong read more

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Sri Lanka

Thứ Ba, 13/03/2012 07:25
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Colombo

 

Ngày ký: 03/03/1978

 

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Cộng hoà Sri Lanka

Posted By thong read more

Hiệp Định Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Singapore

Thứ Ba, 13/03/2012 00:42
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Singapore

 

Ngày ký: 24/09/1992

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Singapore

Posted By hanh read more

Hiệp Định VN - Singapore Về Tránh đánh Thuế Hai lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Thuế Đánh Vào Thu Nhập

Thứ Sáu, 02/03/2012 10:12
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Singapore

 

Ngày ký: 24/09/1992

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Singapore

Posted By hanh read more

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Singapore

Thứ Sáu, 02/03/2012 09:15
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Singapore

 

Ngày ký: 24/09/1992

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Singapore

Posted By hanh read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.