Thứ Tư, 18/07/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Da Giày Việt Nam

# Tiêu đề Số truy cập
1 Doanh nghiệp da giày chinh phục thị trường "nội" 738
2 Áp lực lớn của ngành da giày Việt Nam 862
3 Da giày xuất khẩu hướng tới 17 tỷ USD 482
4 CLB xuất khẩu tỷ đô (B2): Da giày cán mốc 15 tỷ USD 444
5 Xuất khẩu dệt may, da giày tăng gần 11% 412
6 Da giày phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 14 tỷ USD 462
7 Xuất khẩu da giày và túi xách đạt 8,7 tỷ USD 1,007
8 Thị trường cung cấp nguyên phụ liệu dệt may, da giày 8 tháng đầu năm 2012 490
9 Ngành da giày phấn đấu đưa tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 50% 1,165
10 Ngành da giày Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế 3,106
11 Da giày Việt Nam bội thu đơn hàng 1,318
12 Da giày Việt Nam nhắm đến thị trường nội địa 1,323
13 Dồn vốn cho doanh nghiệp da giày 1,514
14 Để ngành da giày Việt Nam vững tiến trên thế giới 2,272
15 Cơ hội mới cho ngành da giày TP HCM 1,748
16 Da giày Việt Nam không còn được EU ưu đãi thuế? 1,230
17 Nhiều doanh nghiệp da giày bắt đầu thiếu đơn hàng 1,032
18 DỆT MAY VÀ DA GIÀY: NĂM 2011, LẠI LO THIẾU LAO ĐỘNG 1,538
19 Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010 tăng 38,2% 1,335
20 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giầy VN: Duy trì mức tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh 1,406

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.