Thứ Tư, 18/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Nhượng Quyền Thương Mại

Winn Enterprises, LLC (USA)

Thứ Sáu, 09/09/2011 17:19
PDF. Print. Print.

Tên công ty: Winn Enterprises, LLC (USA)

 

Quốc tịnh: Mỹ

 

Mã số đăng ký: NQV-000022

Posted By quyen read more

WSI Emerging Markets Ltd

Thứ Sáu, 09/09/2011 17:18
PDF. Print. Print.

Tên công ty: WSI Emerging Markets Ltd

 

Quốc tịnh: Canada

 

Mã số đăng ký: NQV-000032

Posted By quyen read more

Yum! Restaurant International Pte., Ltd

Thứ Sáu, 09/09/2011 17:17
PDF. Print. Print.

Tên công ty: Yum! Restaurant International Pte., Ltd


Quốc tịnh: Singapore

 

Mã số đăng ký: NQV-000003

Posted By quyen read more

Yum! Restaurants Asia Pte Ltd

Thứ Sáu, 09/09/2011 17:15
PDF. Print. Print.

Tên công ty: Yum! Restaurants Asia Pte Ltd

 

Quốc tịnh: Singapore

 

Mã số đăng ký: NQV-000016

Posted By quyen read more

Zpizza International Inc

Thứ Sáu, 09/09/2011 17:12
PDF. Print. Print.

Tên công ty: Zpizza International Inc

 

Quốc tịnh: Hoa Kỳ

 

Mã số đăng ký: NQV-000057

Posted By quyen read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.