Thứ Sáu, 20/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Bachmann Enterprises Pte Ltd

Thứ Sáu, 09/09/2011 18:51
PDF. Print. Print.

Tên công ty: Bachmann Enterprises Pte Ltd

 

Quốc tịnh: Singapore

 

Mã số đăng ký: NQV-000056

 

Ngày cấp: 8/10/2010

 

Lĩnh vực nhượng quyền: Nhà hàng

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.