Thứ Năm, 19/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Lâm Sản Xuất Khẩu

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu lâm sản đạt hơn 7 tỷ USD 393
2 Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 7 đạt 2,47 tỷ USD 424
3 Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng hơn 11% 486
4 Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm nay sẽ đạt 30 tỷ USD 486
5 Xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản tháng 8 đạt 2,47 tỷ USD 466
6 Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 25 tỷ USD 422
7 Xuất khẩu nông thủy sản: Gỡ khó bằng nhiều giải pháp 422
8 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Quý I ước đạt 6,56 tỷ USD 105
9 Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 31,5% 116
10 Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 39,7% 112
11 Giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản năm 2012 đạt 27,54 tỷ USD 143
12 Nông -lâm - thủy sản Việt Nam đạt thặng dư thương mại hơn 10,6 tỷ USD 116
13 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đồ gỗ đạt 27,5 tỉ USD. Nông nghiệp năm 2012 xuất siêu 9,2 tỉ USD 137
14 Xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 8 ước đạt 2,35 tỷ USD 231
15 Điểm tin xuất khẩu lâm, nông, thủy sản của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2012 185
16 Xuất khẩu nông-lâm-thủy sản ước đạt 18,1 tỷ USD 542
17 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể đạt 26,5 tỷ USD trong năm nay 223
18 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm sản tăng 37% 924
19 Kiến nghị tăng thuế xuất khẩu gỗ nguyên liệu 775
20 Xuất khẩu gỗ khó đạt chỉ tiêu 4 tỉ USD 796

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.