Thứ Tư, 18/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

USDA: Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2018/19

Thứ Sáu, 17/08/2018 02:11
PDF. Print. Print.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 8/2018 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 487,57 triệu tấn.
 

Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 8/2018.


Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

143,82

487,57

46,66

487,81

49,26

143,57

Mỹ

1,1

6,7

0,86

4,16

3,11

1,39

Các TT còn lại

142,71

480,87

45,81

483,65

46,14

142,19

TT XK chủ yếu

26,17

166,67

0,65

133,9

34,8

24,78

Ấn Độ

20,4

109

0

98

12,5

18,9

Pakistan

1,37

7,4

0

3,3

4,3

1,17

Thái Lan

3,19

21,2

0,25

10,2

11

3,44

Việt Nam

1,21

29,07

0,4

22,4

7

1,28

TT NK chủ yếu

9,76

66,65

13,9

79,35

1,08

9,88

Brazil

0,38

8,02

0,7

8,05

0,7

0,35

EU-27

1,11

2

2

3,68

0,35

1,08

Indonesia

3,91

37,3

1,2

38,2

0

4,21

Nigeria

0,94

3,78

3

6,9

0

0,82

Philippines

2,4

12,35

1,1

13,4

0

2,45

Trung Đông

0,76

1,74

3,95

5,78

0

0,67

TT khác

 

 

 

 

 

 

Burma

0,56

13,4

0,01

9,9

3,5

0,57

Trung Mỹ và Caribê

0,6

1,72

1,92

3,56

0,03

0,65

Trung Quốc

93,99

142,2

5,5

144

1,7

95,99

Ai Cập

1,33

3,3

0,4

4,4

0,02

0,61

Nhật Bản

2,26

7,6

0,69

8,4

0,05

2,1

Mexico

0,19

0,18

0,88

0,94

0,09

0,22

Hàn Quốc

1,23

3,73

0,41

4,48

0,05

0,84Nguồn: VITIC/USDA

Thương Mại Quốc Tế: 
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.