Thứ Tư, 18/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Biểu thuế ATIGA - Philippines

Thứ Sáu, 08/05/2015 00:54
PDF. Print. Print.

Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Philippines áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN

 

Download: Biểu thuế ATIGA - Philippines

 

Nguồn: VietnamExport / Tổng hợp

Posted By hoai read more

Biểu thuế ATIGA - Myanmar

Thứ Sáu, 08/05/2015 00:48
PDF. Print. Print.

Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Myanmar áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN

 

Download: Biểu thuế ATIGA - Myanmar

 

Nguồn: VietnamExport / Tổng hợp

Posted By hoai read more

Biểu thuế Pakistan năm 2014-2015

Thứ Sáu, 08/05/2015 00:02
PDF. Print. Print.

Biểu thuế Pakistan năm 2014-2015, do Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á tổng hợp

 

Download: Biểu thuế Pakistan năm 2014-2015

 

Nguồn: Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á

Posted By hoai read more

Biểu thuế ATIGA-Indonesia

Thứ Năm, 07/05/2015 00:54
PDF. Print. Print.

Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Indonesia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN

 

Download: Biểu thuế ATIGA-Indonesia

 

Nguồn: VietnamExport / Tổng hợp

Posted By hoai read more

Biểu thuế ATIGA Malaysia

Thứ Năm, 07/05/2015 00:44
PDF. Print. Print.

Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Malaysia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN

 

Download: Biểu thuế ATIGA Malaysia

 

Nguồn: VietnamExport / Tổng hợp

Posted By hoai read more

Biểu thuế ATIGA Thái Lan

Thứ Năm, 07/05/2015 00:18
PDF. Print. Print.

Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Thái Lan áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN

 

Download: Biểu thuế ATIGA Thái Lan

 

Nguồn: VietnamExport / Tổng hợp

Posted By hoai read more

Biểu thuế ATIGA Lào

Thứ Năm, 07/05/2015 00:13
PDF. Print. Print.

Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Lào áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN

 

Download: Biểu thuế ATIGA Lào

 

Nguồn: VietnamExport / Tổng hợp

Posted By hoai read more

Biểu thuế ATIGA Brunei

Thứ Năm, 07/05/2015 00:08
PDF. Print. Print.

Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Brunei áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN

 

Download: Biểu thuế ATIGA Brunei

 

Nguồn: VietnamExport / Tổng hợp

Posted By hoai read more

Biểu thuế ATIGA - Campuchia

Thứ Tư, 06/05/2015 00:32
PDF. Print. Print.

Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Campuchia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN

 

Download: Biểu thuế ATIGA - Campuchia

 

Nguồn: vietnamexport

Posted By hoai read more

Biểu thuế Băng-la-đét 2014-2015

Thứ Tư, 06/05/2015 00:25
PDF. Print. Print.

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á – Bộ Công Thương giới thiệu biểu thuế nhập khẩu của Băng-la-đét năm 2014-2015 trong file gửi kèm.

Posted By hoai read more

Biểu thuế NK của Ghana

Thứ Sáu, 20/06/2014 01:43
PDF. Print. Print.

Biểu thuế NK của Ghana

 

Download: Biểu thuế NK của Ghana

 

Nguồn: Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Posted By hoai read more

Biểu thuế NK Pakistan 2012-2013 (phần 2)

Thứ Sáu, 20/06/2014 01:39
PDF. Print. Print.

Biểu thuế NK Pakistan 2012-2013 (phần 2)

 

Download: Biểu thuế NK Pakistan 2012-2013 (phần 2)

 

Nguồn: Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Posted By hoai read more

Biểu thuế NK của Sierra Leone

Thứ Sáu, 20/06/2014 01:19
PDF. Print. Print.

Biểu thuế NK của Sierra Leone

 

Download: Biểu thuế NK của Sierra Leone

 

Nguồn: Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Posted By hoai read more

Biểu thuế NK của Liberia

Thứ Sáu, 20/06/2014 01:12
PDF. Print. Print.

Biểu thuế NK của Liberia

 

Download: Biểu thuế NK của Liberia

 

Nguồn: Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Posted By hoai read more

Biểu thuế NK của Pakistan 2012-2013 (phần 3)

Thứ Sáu, 20/06/2014 01:08
PDF. Print. Print.

Biểu thuế NK của Pakistan 2012-2013 (phần 3)

 

Download: Biểu thuế NK của Pakistan 2012-2013 (phần 3)

 

Nguồn: Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Posted By hoai read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.